Jan
26
Sat
10:00am Kids Hip Hop Dance Class
Jan 26 @ 10:00 am – 10:45 am
10:45am Kids Junior Dance Class
Jan 26 @ 10:45 am – 11:30 am
10:45am Kids Latin Dance Class
Jan 26 @ 10:45 am – 10:45 am
11:30am Kids Ballroom Dance Class
Jan 26 @ 11:30 am – 12:15 pm
11:30am Kids Club Dances and Styling
Jan 26 @ 11:30 am – 12:15 pm
Feb
2
Sat
10:00am Kids Hip Hop Dance Class
Feb 2 @ 10:00 am – 10:45 am
10:45am Kids Junior Dance Class
Feb 2 @ 10:45 am – 11:30 am
10:45am Kids Latin Dance Class
Feb 2 @ 10:45 am – 10:45 am
11:30am Kids Ballroom Dance Class
Feb 2 @ 11:30 am – 12:15 pm
11:30am Kids Club Dances and Styling
Feb 2 @ 11:30 am – 12:15 pm