Mar
30
Sat
10:00am Kids Hip Hop Dance Class
Mar 30 @ 10:00 am – 10:45 am
10:45am Kids Junior Dance Class
Mar 30 @ 10:45 am – 11:30 am
10:45am Kids Latin Dance Class
Mar 30 @ 10:45 am – 10:45 am
11:30am Kids Ballroom Dance Class
Mar 30 @ 11:30 am – 12:15 pm
11:30am Kids Club Dances and Styling
Mar 30 @ 11:30 am – 12:15 pm
Apr
6
Sat
10:00am Kids Hip Hop Dance Class
Apr 6 @ 10:00 am – 10:45 am
10:45am Kids Junior Dance Class
Apr 6 @ 10:45 am – 11:30 am
10:45am Kids Latin Dance Class
Apr 6 @ 10:45 am – 10:45 am
11:30am Kids Ballroom Dance Class
Apr 6 @ 11:30 am – 12:15 pm
11:30am Kids Club Dances and Styling
Apr 6 @ 11:30 am – 12:15 pm